26. mai, 2018

Tashi s første utstilling som voksen

26. mai 2018: Ja ja, ble blå første utstillingen da. Gjør ingen ting. Vi skal på flere :-)